Základní kurzovné:

- pololetní školné 1.600,- za lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 60 minut

- pololetní školné 2.000,- za lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 80/90 minut

Pokud tanečník kombinuje jakékoliv 2 lekce týdně, činí pololetní školné 2.800,-
Pokud tanečník kombinuje jakékoliv 3 lekce týdně, činí pololetní školné 3.200,-

Je možno čerpat slevu za minulý školní rok, více čtěte zde: Kompenzace karanténa

Také lze čerpat sourozeneckou slevu 500,- na pololetí pro jednoho ze sourozenců.

Školné se hradí na účet studia 2289761319/0800, do zprávy pro příjemce napište jméno tanečníka a ve kterém městě či obci u nás tancuje.

Splatnost pololetního školného je 21. září 2020 pro první pololetí, 31. ledna 2021 pro druhé pololetí. Pokud žák nastoupí později, platba alikvótní částky je akceptována nejpozději třetí trénink. Potvrzení o platbě je možno provést rovněž do těchto termínů. Samozřejmě vystavíme potvrzení i dodatečně, neodkládejte to však, prosím.

Školné se vrací pouze při doložení lékařského potvrzení, že tanečník už není zdravotně způsobilý lekce absolvovat a dokončit pololetí. Také přihlížíme k přístupu člena k výuce.

Lekce, která by se nekonala z důvodu na straně provozovatele, bude nahrazena nebo vrácena alikvotní část školného, mimo jeden trénink, který by se nekonal z důvodu nemoci trenéra či odjezdu na soutěž či vystoupení.

Pokud budeme nuceni zrušit trénink z pokynu třetí strany, například se bude v prostorách konat zasedání zastupitelstva, trachta atd., a nebude možno trénink odučit jinde, nárok na náhradu tréninku zaniká.

Při opakování situace s karanténou, budou lekce přesunuty na venkovní prostory (hřiště, park atd.) v případě špatného počasí na internet. Školné se vracet ani nijak nahrazovat nebude - lekce budou odučeny buďto venku nebo online.

Za OPEN CLASSES je cena 100,- za lekci. Lze zakoupit permanentku:

- na 10 vstupů za 900,- (90,- za lekci)
- na 20 vstupů za 1.600,- (80,- za lekci)

Více o OPEN CLASSES zde: OPEN CLASSES