Registrace klientů ve skupinkách, co začali od září, ale klient přišel až v říjnu volí cenu 1520,- 

Systém sice napíše, že je to na 5 měsíců, ale stále je to myšleno jako celkově pololetí, takže částka hradí školné do konce ledna. Sourozeneckou slevu již čerpat nelze.

Ti, co se měli zaregistrovat v září a neučinili tak, pro ně stále platí částka 1900,- Pro sourozence mohou zvolit částku 1520,-

U soutěžních skupin se od října nic nemění.

Členský příspěvek do kurzů STREET DANCE činí:

- základní pololetní školné 1.900,- za lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 60 minut. 
zvýšené pololetní školné 2.250,- za soutěžní lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 80/90 minut (soutěžní kurzy DVK, JVK, HVK). 

Lekce, které začaly až v říjnu (Hlohovec, Hrušky) - školné 1520,- 
Snížená částka 1120,- platí pro sourozence

POZOR - vy, co chcete registrovat více kurzů, zaregistrujte nejprve skupinku ve Vaší obci za 1.900,-, až poté soutěžní skupinku za 1.400,- (naopak to není možné)

Systém Vám při registraci nabídne snížené částky 1.400,- Tuto sníženou částku můžete využít, pokud již máte zaplacen alespoň 1 základní kurz za jedno dítě v hodnotě 1.900,- Tedy můžete využít při platbě:

- za jakýkoliv další kurz pro stejné dítě (základní či soutěžní)
- za sourozence ve stejném kurzu, či jakémkoliv jiném základním kurzu

Tzn. pokud chce tanečník získat slevu na soutěžní kurz, musí mít nejprve registrován základní kurz za 1.900,-, až poté může sníženou částku 1.400,- čerpat u soutěžního kurzu. Pokud jeden ze sourozenců navštěvuje pouze soutěžní výběr, plně se hradí tento kurz za 2.250,-, sourozenec pak může čerpat slevu na všechny jeho ostatní kurzy.

Pokud navštěvujete 5 a více kurzů, zvolte za všechny sníženou částku 1.400,-

Sourozenec rovná se také jiný rodinný příslušník a to: matka, otec, babička, děda

Školné se hradí na účet studia, který je nový, jelikož jsme se stali spolkem.
Pokyny k platbě vygeneruje náš nový přihlašovací systém, který naleznete zde: 

Jak se přihlásit

Platit hotově na tréninku již nebude tento školní rok možno. Systém také vygeneruje potvrzení o platbě, které Vám dojde na email zadaný při registraci.

Splatnost pololetního školného je 30. září 2022 pro první pololetí, 31. ledna 2023 pro druhé pololetí. Pokud žák nastoupí později, platba alikvótní částky, kterou určí systém, je akceptována nejpozději třetí trénink. 

Školné se vrací pouze při doložení lékařského potvrzení, že tanečník už není zdravotně způsobilý lekce absolvovat a dokončit pololetí. Také přihlížíme k přístupu člena k výuce.

Lekce, která by se nekonala z důvodu na straně provozovatele, bude nahrazena nebo vrácena alikvotní část školného, mimo jeden trénink, který by se nekonal z důvodu nemoci trenéra či odjezdu na soutěž či vystoupení.

Pokud budeme nuceni zrušit trénink z pokynu třetí strany, například se bude v prostorách konat zasedání zastupitelstva, trachta atd., a nebude možno trénink odučit jinde, nárok na náhradu tréninku zaniká.

Při opakování situace s karanténou, budou lekce přesunuty na venkovní prostory (hřiště, park atd.), v případě špatného počasí na internet. Školné se vracet ani nijak nahrazovat nebude - lekce budou odučeny buďto venku nebo online. Samy jsme si ověřili, že lekce jsou super a děti jsou schopny toho i přes internet vstřebat spoustu a můžeme alespoň pilovat lepší provedení prvků, naučit se lépe pracovat s tělem a spoustu dalšího.