Členský příspěvek na druhé pololetí činí 1.600,- 

Kdo se přidá během března, je pro něj příspěvek už jen 1.300,-

Budeme Vám vděční, když budete našimi členy v druhém pololetí a školné zašlete na účet studia 2289761319/0800. Do poznámky pro příjemce napište jméno účastníka a odkud jste

Pro ty, kteří školné uhradí, čeká na facebooku nová uzavřená skupina N.C.O.D. JSME V TOM SPOLU (odkaz), kde se od 1. února budou konat všechna živá vysílání, už nebudou veřejně přístupná. Dále budeme také pokračovat s Videotréninky. Odkazy na ně budeme zveřejňovat také v této uzavřené skupině, nebo můžeme zasílat odkaz emailem, či přes messenger, jak budete chtít. Budou pokračovat také lekce ZOOM, odkaz budeme vystavovat i nadále v Rozvrhu na našich stránkách, do vysílání však budou přijímáni pouze ti, co budou mít zaplacené členství. Také stále soutěžíme, dokud máme o co. Více k soutěži v rozvrhu u daného týdne.

Jakmile uhradíte částku, zažádejte, prosím, ve skupině o členství, odpovězte na otázku, kterou Vám položí ke vstupu, my ověříme, a přidáme Vás do skupiny.

Prozatím se platí jedno členství na celou rodinu, takže lze připojit do skupiny několik profilů. Až budeme moci opět trénovat normálně, dořešíme sourozence, či dvojité tréninky nějakou symbolickou částkou. Kdo nás však chce podpořit platbou za sourozence či dvojité tréninky už nyní - celková částka činí 2.700,-

Co nás ve skupině čeká únor - červen?

- VIDEOTRÉNINKY pro úplné začátečníky a to i pro ty nejmenší (cca od 3 let)
- VIDEOTRÉNINKY pro mírně pokročilé
- VIDEOTRÉNINKY pro pokročilé
- VIDEOTRÉNINKY pro všechny, kteří se s HVK (hlavní věkovou kategorií (15+) chtějí účastnit nového projektu 

- CVÍČO v 10:00 pondělí až čtvrtek

- ZOOM lekce každé úterý v 17:00

- WORKSHOPY

- všechno poběží (kromě lekce zoom) až do konce června, i když se budeme moci vidět už normálně, takže o nic nepřijdou ani ti, kteří nemohou za námi dojíždět, či jim online lekce vyhovují více z jiného důvodu

- veškeré lekce zůstanou uloženy (kromě lekce zoom, abychom zachovali soukromí účastníků)

Tak se k nám pojď přidat, ať už se chceš tančit teprve naučit, nebo se chceš zlepšovat, nebo si chceš jen tak zatančit či zacvičit, dostat se do kondice.

S úctou Lenka Žůrková za celé taneční studio a všechny lektory

Základní kurzovné 1. pololetí :

- pololetní školné 1.600,- za lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 60 minut

- pololetní školné 2.000,- za lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 80/90 minut

Pokud tanečník kombinuje jakékoliv 2 lekce týdně, činí pololetní školné 2.800,-
Pokud tanečník kombinuje jakékoliv 3 lekce týdně, činí pololetní školné 3.200,-

Lze čerpat sourozeneckou slevu 500,- na pololetí pro jednoho ze sourozenců.

Školné se hradí na účet studia 2289761319/0800, do zprávy pro příjemce napište jméno tanečníka a ve kterém městě či obci u nás tancuje.

Splatnost pololetního školného je 21. září 2020 pro první pololetí, 31. ledna 2021 pro druhé pololetí. Pokud žák nastoupí později, platba alikvótní částky je akceptována nejpozději třetí trénink. Potvrzení o platbě je možno provést rovněž do těchto termínů. Samozřejmě vystavíme potvrzení i dodatečně, neodkládejte to však, prosím.

Školné se vrací pouze při doložení lékařského potvrzení, že tanečník už není zdravotně způsobilý lekce absolvovat a dokončit pololetí. Také přihlížíme k přístupu člena k výuce.

Lekce, která by se nekonala z důvodu na straně provozovatele, bude nahrazena nebo vrácena alikvotní část školného, mimo jeden trénink, který by se nekonal z důvodu nemoci trenéra či odjezdu na soutěž či vystoupení.

Pokud budeme nuceni zrušit trénink z pokynu třetí strany, například se bude v prostorách konat zasedání zastupitelstva, trachta atd., a nebude možno trénink odučit jinde, nárok na náhradu tréninku zaniká.

Při opakování situace s karanténou, budou lekce přesunuty na venkovní prostory (hřiště, park atd.) v případě špatného počasí na internet. Školné se vracet ani nijak nahrazovat nebude - lekce budou odučeny buďto venku nebo online.

Za OPEN CLASSES je cena 100,- za lekci. Lze zakoupit permanentku:

- na 10 vstupů za 900,- (90,- za lekci)
- na 20 vstupů za 1.600,- (80,- za lekci)

Více o OPEN CLASSES zde: OPEN CLASSES