KURZ STREET DANCE KRNOV 60 MINUT

9 lekcí za 990,-

KURZ ZÁKLADY BALETU, MODERNÍHO TANCE A CONTEMPORARY 

16 lekcí za 1600.-

KLASICKÝ KROUŽEK 60 MINUT

Cena kroužku 1.900,- za pololetí

REGISTRACE S ČÁSTKOU 1.900,-

Pokud jste začali již v lednu, registrujte za 1.900,-, ale zaplaťte platbu určenou lektorem plus leden

----------------------------------------------

SOUTĚŽNÍ KROUŽEK 80/90 MINUT

Cena kroužku 2.250,- za pololetí

REGISTRACE s částkou 2.250,- pokud navštěvujete pouze tento soutěžní kroužek

REGISTRACE s částkou 1.400,- pokud jste již registrováni v klasickém kroužku. Klasický kroužek musíte tedy registrovat jako první s částkou 1.900,-

----------------------------------------------

SOUROZENECKÁ SLEVA

Sourozenec (rodinný příslušník) již registrovaného člena má nárok na slevu a to 100,- za každý měsíc.

Tuto slevu však systém nenabízí. Je nutno nahlásit sourozence lektorovi.

-----------------------------------------------

Po registraci Vám přijdou na email platební pokyny. Zkontrolujte spamy!!! Označte naši adresu noreplay@dtap.cz jako důvěryhodnou, aby Vám veškeré komunikační emaily chodily do klasické pošty.

Po zaplacení přijde na Váš email faktura. Lze využít na příspěvek od pojišťovny, je ale potřeba odevzdat i výpis z Vašeho účtu, že jste platbu odeslali.

Školné se hradí na účet studia a systém platby automaticky připisuje správnému klientovi. Prosím, dbejte na správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. 

Zde naleznete přihlašovací odkaz:

Jak se přihlásit

Splatnost pololetního školného je 30. září 2022 pro první pololetí, 31. ledna 2023 pro druhé pololetí. 

Školné se vrací pouze při doložení lékařského potvrzení, že tanečník už není zdravotně způsobilý lekce absolvovat a dokončit pololetí. Také přihlížíme k přístupu člena k výuce.

Lekce, která by se nekonala z důvodu na straně provozovatele, bude nahrazena nebo vrácena alikvotní část školného, mimo jeden trénink, který by se nekonal z důvodu nemoci trenéra či odjezdu na soutěž či vystoupení.

Pokud budeme nuceni zrušit trénink z pokynu třetí strany, například se bude v prostorách konat zasedání zastupitelstva, trachta atd., a nebude možno trénink odučit jinde, nárok na náhradu tréninku zaniká.

Při opakování situace s karanténou, budou lekce přesunuty na venkovní prostory (hřiště, park atd.), v případě špatného počasí na internet. Školné se vracet ani nijak nahrazovat nebude - lekce budou odučeny buďto venku nebo online. Samy jsme si ověřili, že lekce jsou super a děti jsou schopny toho i přes internet vstřebat spoustu a můžeme alespoň pilovat lepší provedení prvků, naučit se lépe pracovat s tělem a spoustu dalšího.