KLASICKÝ KROUŽEK 60 MINUT

Cena kroužku 1.900,- za pololetí

Pokud jste nastoupili do kroužku později, registrujte za 1.900,-, ale zaplaťte platbu určenou lektorem.

----------------------------------------------

SOUTĚŽNÍ KROUŽKY 

Soutěžní výběr dětí - DVK
Pátek 17:30 - 19:00  
Cena - 2.250,- za pololetí
Cena klasického kroužku v obci - 1.400,- za pololetí

Soutěžní výběr juniorů - JVK
Čtvrtek a pátek 2x 90 minut
Cena - 3.900,- za pololetí 
Cena klasického kroužku v obci - 900,- za pololetí

Soutěžní výběr dospělí - HVK
Pátek a neděle 2x 90 minut
Cena - 3.900,- za pololetí
Cena klasického kroužku v obci - 900,- za pololetí

----------------------------------------------

SOUROZENECKÁ SLEVA

Sourozenec (rodinný příslušník) již registrovaného člena má nárok na slevu 100,- za každý měsíc, tedy 500,- za pololetí.

Tuto slevu však systém nenabízí. Při platbě je nutno připsat do poznámky, že jde o sourozence.

-----------------------------------------------

Po registraci Vám přijdou na email platební pokyny. Zkontrolujte spamy!!! Označte naši adresu noreplay@dtap.cz jako důvěryhodnou, aby Vám veškeré komunikační emaily chodily do klasické pošty.

Po zaplacení přijde na Váš email faktura. Lze využít na příspěvek od pojišťovny.

Školné se hradí na účet studia a systém platby automaticky připisuje správnému klientovi. Prosím, dbejte na správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. 

Zde naleznete přihlašovací odkaz:

Jak se přihlásit

Splatnost pololetního školného je 30. září 2023 pro první pololetí, 31. ledna 2024 pro druhé pololetí. 

Školné se vrací pouze při doložení lékařského potvrzení, že tanečník už není zdravotně způsobilý lekce absolvovat a dokončit pololetí. Také přihlížíme k přístupu člena k výuce.

Lekce, která by se nekonala z důvodu na straně provozovatele, bude nahrazena nebo vrácena alikvotní část školného, mimo jeden trénink, který by se nekonal z důvodu nemoci trenéra či odjezdu na soutěž či vystoupení.

Pokud budeme nuceni zrušit trénink z pokynu třetí strany, například se bude v prostorách konat zasedání zastupitelstva, trachta atd., a nebude možno trénink odučit jinde, nárok na náhradu tréninku zaniká.

Při opakování situace s karanténou, budou lekce přesunuty na venkovní prostory (hřiště, park atd.), v případě špatného počasí na internet. Školné se vracet ani nijak nahrazovat nebude - lekce budou odučeny buďto venku nebo online. Samy jsme si ověřili, že lekce jsou super a děti jsou schopny toho i přes internet vstřebat spoustu a můžeme alespoň pilovat lepší provedení prvků, naučit se lépe pracovat s tělem a spoustu dalšího.