Členský příspěvek do kurzů STREET DANCE činí:

- pololetní školné 1.600,- za lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 60 minut
- pololetní školné 2.000,- za lekce, které probíhají 1 krát týdně v délce 80/90 minut

Pokud tanečník kombinuje jakékoliv 2 lekce týdně, činí pololetní školné 2.800,-
Pokud tanečník kombinuje jakékoliv 3 lekce týdně, činí pololetní školné 3.200,-

Lze čerpat sourozeneckou slevu 500,- na pololetí pro jednoho ze sourozenců, tj. 100,- za měsíc.

Školné se hradí na účet studia 2289761319/0800, do zprávy pro příjemce napište jméno tanečníka a ve kterém městě či obci u nás tancuje. Také můžete platit hotově na tréninku. Pokud budete chtít doklad pro pojišťovnu, prosím, požádejte lektora o vypsání dokladu.

Splatnost pololetního školného je 24. září 2021 pro první pololetí, 31. ledna 2022 pro druhé pololetí. Pokud žák nastoupí později, platba alikvótní částky je akceptována nejpozději třetí trénink. 

Školné se vrací pouze při doložení lékařského potvrzení, že tanečník už není zdravotně způsobilý lekce absolvovat a dokončit pololetí. Také přihlížíme k přístupu člena k výuce.

Lekce, která by se nekonala z důvodu na straně provozovatele, bude nahrazena nebo vrácena alikvotní část školného, mimo jeden trénink, který by se nekonal z důvodu nemoci trenéra či odjezdu na soutěž či vystoupení.

Pokud budeme nuceni zrušit trénink z pokynu třetí strany, například se bude v prostorách konat zasedání zastupitelstva, trachta atd., a nebude možno trénink odučit jinde, nárok na náhradu tréninku zaniká.

Při opakování situace s karanténou, budou lekce přesunuty na venkovní prostory (hřiště, park atd.), v případě špatného počasí na internet. Školné se vracet ani nijak nahrazovat nebude - lekce budou odučeny buďto venku nebo online. Samy jsme si ověřili, že lekce jsou super a děti jsou schopny toho i přes internet vstřebat spoustu a můžeme alespoň pilovat lepší provedení prvků a naučit se lépe pracovat s tělem.

Lekce Buď fit, které se konají pravidelně každé pondělí a čtvrtek 18:00 - 19:00 ve sportovní hale Ladná: 

- 1 lekce 100,-
- 2 lekce 180,- 
- 10 lekcí 800,-