Naše lekce jsou souběžné se školním rokem, tudíž rozdělujeme pololetí:
- září až leden - 1. pololetí je splatné do 28. 9. 2018
- únor až červen - 2. pololetí je splatné do 28. 2. 2019

Lze platit hotově přímo trenérovi nebo na účet studia: 2289761319/0800 
(do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a kde navštěvuje náš kroužek)         

Pololetní školné činí 1.500,- 
Pokud nastoupíte později, bude Vám odečtena částka za již uběhlé lekce v pololetí.

Pololetní školné pro soutěžní výběry je 2.500,- 
- v ceně jsou dva tréninky (ve svém městě/obci a soutěžním týmu v Břeclavi)
- pokud navštěvujete pouze soutěžní lekce juniorů školné činí 1.800,-
- pokud u nás navštěvujete tři lekce týdně, příplatek za tuto třetí lekci je 500,- (tedy 3.000,- pololetně za všechny tři tréninky)

Pololetní školné pro soutěžní hlavní věkovou kategorii je taktéž 2.500,- 
- v ceně jsou dva tréninky (páteční a nedělní)
- pokud chcete navštěvovat pouze jeden z těchto dnů, školné činí 1.800,-
- pokud u nás navštěvujete tři lekce týdně, příplatek za tuto třetí lekci je 500,- (tedy 3.000,- pololetně za všechny tři tréninky)

Slevy

sourozenecká sleva pro jednoho ze sourozenců 500,- na pololetí
přiveď nového kamaráda a získej slevu 250,- - školné můžeš mít tedy i zcela zdarma, jen si to, prosím, hlaste u lektorů, my to totiž nestíháme sledovat, kdo koho přivedl :-)

Odhlásit se lze pouze v pololetí. Školné za opuštění kurzu dříve se vrací pouze ze zdravotních důvodů, přičemž požadujeme potvrzení lékaře.